Radware Global Threat Analysis Report 2022-23

2023-02-17

S potěšením oznamujeme, že je k dispozici zpráva společnosti Radware o globální analýze hrozeb za rok 2022. Tato celoroční zpráva využívá zpravodajské informace poskytnuté na základě útoků na sítě a aplikace, které pocházejí z cloudových a řízených služeb společnosti Radware, globálních podvodných sítí a týmu pro výzkum hrozeb.

"Více" je rozhodujícím slovem pro globální prostředí hrozeb v roce 2022. Ve srovnání s rokem 2021 došlo nejen k většímu počtu útoků DDoS, ale byly také silnější, častější a komplexnější a zahrnovaly více vektorů útoku. Tento prudký nárůst lze částečně přičíst digitalizaci, válce na Ukrajině a dlouhému chvostu nových zranitelností a exponovaných služeb, který byl způsoben vzdáleným přístupem pro práci z domova během Covidu. Pokračující napětí mezi hlavními světovými mocnostmi vedlo také k nárůstu státem sponzorovaných kybernetických útoků a špionážních aktivit.

Více informací naleznete v infografice a odkazech níže.

Full report landing page: http://bit.ly/3lGbKeA

Executive summary: http://bit.ly/3XDV8RV

Press release: http://bit.ly/3Khe328

Radware_report_22_23