SonicWall

Kompletní seznam funkcí řešení je dostupný na: https://www.sonicwall.com/

Popis technologie

Cloud Security

SonicWall CASB - řešení přináší next-gen zabezpečení před pokročilými hrozbami pro SaaS aplikace, jako jsou Office 365 a G Suite. Zahrnuje kompletní ochranu dat, emailu a uživatelských údajů v souladu s pravidly v cloudu.

Endpoint security

SonicWall Capture Client - je unifikovaná klientská platforma, která nabízí mnoho funkcí ochrany koncových bodů, včetně zpráv o zranitelnosti aplikací a ochrany před malwarem nové generace. Využívá tzv. cloud sandbox file testing, komplexní reporting a vynucování ochrany koncových bodů. Kromě toho poskytujte konzistentní jistotu zabezpečení klienta pomocí snadno použitelné umělé inteligence a reportingu.

Firewall

SonicWall Next-Generation Firewall - Pokročilá ochrana před hrozbami, od malých až po globální podniky a cloudová prostředí – zabezpečení sítě bez hranic. SonicWall next-generation firewally (NGFW) poskytují zabezpečení, kontrolu a visibilitu, což přispívá k udržení si efektivní pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oceňovaný hardware a vyspělá technologie společnosti SonicWall jsou zabudovány do každého firewallu, aby tak poskytovaly výhodu nad neustále se vyvíjejícími hrozbami. S řešeními navrženými pro sítě všech velikostí jsou firewally SonicWall přizpůsobeny tak, aby splňovaly specifické potřeby zabezpečení a použitelnosti, a to za cenu, která chrání jak váš rozpočet, tak i síť.

Network switches

Switche SonicWall - Nejen, že switche SonicWall obsahují mnoho funkcí, ale řeší také dnešní výzvu spočívající ve vysokorychlostním přepínání. A proto můžete přidávat další zařízení, držet krok s rostoucím počtem SaaS a obecně získávat větší kontrolu, a to vše při ochraně vaší sítě i rozpočtu. Díky jednotnému zabezpečení jsou switche SonicWall ideální pro malé a střední podniky a při Software Defined Branch (SD-Branch) nasazení. Se switchi od společnosti SonicWall tak udržíte krok s měnícím se síťovým a bezpečnostním prostředím.

WLAN

SonicWall’s SonicWave Wireless Access Pointy - poskytují zákazníkům vylepšenou uživatelskou zkušenost, a to díky výkonu, dosahu a spolehlivosti technologie 802.11ac Wave 2.

Užitečné soubory