SentinelOne

SentinelOne je poskytovatelem kompletního řešení Endpoint Detection and Response (EDR), které reaguje na současné hrozby pro koncové body, včetně ransomwaru a útoků zero-day. Řešení vyvinuté společností SentinelOne chrání počítače zaměstnanců, servery, virtuální počítače a kontejnery v cloudu. Pokrývá všechny fáze prevence rizik a reakce na incidenty - identifikaci hrozeb a ochranu, detekci a reakci na incidenty a obnovu systému v případě narušení bezpečnosti - a splňuje tak očekávání jednotek SOC a CSIRT / CERT.

Mezi funkce SentinelOne EDR patří:

 • detekce malwaru bez podpisu, včetně ML / behaviorismu,
 • firewall kontrolující přístup do/z sítě,
 • inventář aplikací a správa zranitelností,
 • kontrola zařízení USB a Bluetooth,
 • reakce na incidenty, včetně síťové karantény,
 • vyčištění systému po incidentu,
 • obnovení systému po incidentu,
 • vizualizace činnosti malwaru, např. mapa činnosti procesů, mapa síťových připojení,
 • analýza po incidentu, včetně vzdáleného spouštění skriptů PowerShell,
 • vyhledávání hrozeb, vyhledávání IoC ve všech systémech,
 • ochrana virtuálních počítačů v cloudu, cloudových pracovních zátěží a kontejnerů (včetně Kubernetes),
 • detekce a kontrola zařízení IoT.


VÍCE INFORMACÍ:

https://www.sentinelone.com/

Popis technologie

Endpoint security

SentinelOne Endpoint Detection and Response (EDR) - spojuje funkce prevence rizik a detekce a reakce na incidenty v jednom speciálně vyvinutém agentovi založeném na strojovém učení a automatizaci. SentinelOne poskytuje ochranu koncových bodů před všemi relevantními vektory útoků, jakož i detekci a řešení incidentů díky plně automatizovaným funkcím reakce založeným na zásadách a plnému přehledu o prostředí koncových bodů s kontextem a analýzou po incidentu v reálném čase.

Užitečné soubory