SolarWinds v distribučním portfoliu CLICO

2022-05-13

Společnost CLICO, specializovaný Value Added Distributor bezpečnostních síťových nástrojů a nástrojů pro správu, dnes oznámila, že podepsala distribuční smlouvu se společností SolarWinds, předním poskytovatelem jednoduchého, výkonného a bezpečného softwaru pro správu IT. V rámci distribuční smlouvy bude společnost CLICO nabízet celé portfolio řešení pro správu provozu IT zákazníkům v Polsku, střední a východní Evropě.

Společnost CLICO je specializovaným distributorem s přidanou hodnotou a účinně uvedla na trh inovativní řešení v Polsku a v některých částech střední a východní Evropy.

Díky více než 20 letům zkušeností poskytují řešení SolarWinds® organizacím po celém světě - bez ohledu na typ, velikost nebo složitost - sílu urychlit transformaci podnikání v dnešních hybridních IT prostředích. Společnost SolarWinds spolupracuje s profesionály v oblasti IT služeb a provozu - spolu s odborníky na DevOps a SecOps - aby porozuměla výzvám, kterým čelí při udržování vysoce výkonných IT infrastruktur, aplikací a prostředí. 

"Produkty SolarWinds vyvíjejí síťoví a systémoví inženýři, kteří přesně vědí, jak spravovat dnešní složitá hybridní IT prostředí. Společnost SolarWinds se snaží neustále komunikovat s IT komunitou. Pracují společně s technologickými profesionály, aby porozuměli výzvám při udržování vysoce výkonné a škálovatelné IT infrastruktury," říká Mateusz Paściak, bezpečnostní konzultant společnosti CLICO.

"Řešení SolarWinds jsou inspirována uživatelskou základnou v jejich online komunitě: THWACK®. Tato komunita řeší problémy, vyměňuje si nejlepší technologické postupy a přímo se podílí na procesu navrhování produktů. Jsme velmi rádi, že jsme se stali partnery společnosti SolarWinds, abychom mohli podporovat všechny zákazníky, od podniků až po malé firmy a MSP." - dodává Mateusz Paściak.

"Jsme rádi, že můžeme společnost CLICO přivítat jako distributora v Polsku a ve střední a východní Evropě," řekl Laurent Delattre, viceprezident pro prodej společnosti SolarWinds v regionu EMEA. "Věříme, že zkušení pracovníci společnosti CLICO poskytnou našim zákazníkům služby na nejvyšší úrovni a výhody s přidanou hodnotou. Těšíme se na úspěšnou a plodnou spolupráci."            

Distribuční smlouva CLICO je platná v Polsku a zemích východní Evropy.

 

O společnosti CLICO:

CLICO působí na trhu pokročilých technologií od roku 1991 a úspěšně zavádí a propaguje inovativní řešení předních světových výrobců v Polsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Specializujeme se na oblasti bezpečnosti, sítí a správy. Od samého počátku si společnost stanovila jasnou strategii realizovanou v rámci distribuce s přidanou hodnotou (VAD), chápanou způsobem, který dalece přesahuje běžný výklad tohoto pojmu. S využitím více než 30letých zkušeností vzdělává trh tím, že kromě nejlepších produktů předních světových výrobců nabízí komplexní soubor poradenských, vzdělávacích a auditorských služeb, který podporuje všechny typy organizací v procesu zvyšování kybernetické bezpečnosti v oblastech IT, OT a IoT.

Společnost CLICO se specializuje na bezpečnostní audity IT systémů a systémů řízení průmyslové automatizace OT / SCADA. Hlavním cílem auditních služeb je poskytnout spolehlivé posouzení těsnosti, spolehlivosti a výkonnosti bezpečnostních systémů i souladu s požadavky zákonů a oborových předpisů. Bezpečnostní audity provádí ve společnosti CLICO tým složený z certifikovaných bezpečnostních analytiků, pen-testerů a bezpečnostních inženýrů z různých technologií. Členové auditního týmu mají mimo jiné následující certifikace: (ISC) 2 CISSP & Instructor, EC Council CEH & Instructor a EC Council CCISO & Instructor.

 

O společnosti SolarWinds

Společnost SolarWinds (NYSE:SWI) je předním poskytovatelem jednoduchého, výkonného a bezpečného softwaru pro správu IT. Naše řešení poskytují organizacím po celém světě - bez ohledu na typ, velikost nebo složitost - sílu urychlit transformaci podnikání v dnešních hybridních IT prostředích. Neustále spolupracujeme s technologickými profesionály - odborníky na služby a provoz IT, profesionály na DevOps a SecOps a správci databází (DBA) - abychom porozuměli výzvám, kterým čelí při udržování vysoce výkonných a vysoce dostupných IT infrastruktur, aplikací a prostředí. Poznatky, které od nich získáváme na místech, jako je naše komunita THWACK, nám umožňují řešit potřeby zákazníků nyní i v budoucnu. Naše zaměření na uživatele a závazek k dokonalosti v oblasti komplexní správy hybridních IT zajistily společnosti SolarWinds pozici celosvětového lídra v oblasti řešení pro pozorovatelnost, správu IT služeb, výkon aplikací a správu databází. Více informací se dozvíte na adrese www.solarwinds.com.

Ochranné známky SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion a THWACK jsou výhradním vlastnictvím společnosti SolarWinds Worldwide, LLC nebo jejích přidružených společností, jsou registrovány u Úřadu pro patenty a ochranné známky USA a mohou být registrovány nebo čekat na registraci v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, servisní známky a loga společnosti SolarWinds mohou být známkami podle obecného práva nebo jsou registrovány či čekají na registraci. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu se používají pouze pro identifikační účely a jsou ochrannými známkami (a mohou být registrovanými ochrannými známkami) příslušných společností.