Změny ve složení správní rady skupiny CLICO

2022-01-06

V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře společnosti došlo k 1. lednu 2022 ke změně ve složení představenstva skupiny CLICO. Tři zakladatelé a majitelé společnosti jsou: Tomasz Ryś, Janusz Jarosz a Roman Piekutowski , kteří v současné době tvoří představenstvo společnosti CLICO, odstupují z funkce vedení kapitálové skupiny a zřizují dozorčí radu skupiny CLICO. Nová dozorčí rada společnosti rozhodla o jmenování nového představenstva ve složení:

  • Grzegorz Rospond - předseda představenstva / generální ředitel,
  • Agnieszka Siewiorek - finanční ředitelka / CFO,
  • Mariusz Stawowski - technický ředitel / CTO.

„Z mého pohledu je nejvyšší hodnotou, které jsme vždy věřili ve všech oblastech činnosti, dlouhodobý přístup ke spolupráci a plánování. Vždy se díváme na delší časový horizont, ne na kratší, a to v mnoha ohledech. Počínaje spoluprací v linii: firma - člověk, zaměstnanec. Tím se zakladatelé společnosti řídili od samého počátku. Když jsem v roce 2005 přišel do firmy, byl tento dlouhodobý přístup ke vztahům velmi jasně komunikován a tak je tomu dodnes. S velkou hrdostí a radostí jsem přijal rozhodnutí dozorčí rady pokračovat v přijaté strategii a dále posilovat pozici společnosti CLICO v regionu." - řekl Grzegorz Rospond, generální ředitel skupiny CLICO.

„Úspěch polské společnosti, kterého jsme dosáhli v mnoha evropských zemích, je do značné míry důsledkem naší proaktivní strategie - neustále analyzujeme a předvídáme potřeby zákazníků, abychom jako první uvedli na trh nová řešení s odpovídající technickou podporou. Porozumění potřebám zákazníků probíhá prostřednictvím modelu úzké spolupráce mezi technickým oddělením a oddělením prodeje, který je ve společnosti CLICO zaveden. O každého dodavatele v portfoliu společnosti CLICO se stará dvojice „Sales Product Manager" a „Technical Product Manager", která kombinuje obchodní a technické kompetence, aby lépe porozuměla potřebám trhu a účinně pomáhala partnerům v nových technologických projektech. Pochopení současných a předvídání budoucích potřeb zákazníků přináší opravdové výhody i prodejcům, jejichž nová řešení jsou efektivně uváděna na trh. " - dodal Ph.D. Marusz Stawowski - technický ředitel skupiny CLICO.

„Společnost CLICO působí na trhu pokročilých technologií od roku 1991 a úspěšně zavádí a propaguje inovativní řešení předních světových výrobců v Polsku a dalších zemích střední a východní Evropy.“ Od samého počátku společnost měla jasnou strategii realizovanou v rámci distribuce s přidanou hodnotou (VAD), chápanou způsobem, který dalece přesahuje běžný výklad tohoto pojmu. Hodláme pokračovat ve strategii společnosti a nevzdávat se ambice poskytovat náročná a jedinečná řešení se zaměřením na tři oblasti: bezpečnost, sítě a správu. " - komentovala Agnieszka Siewiorek, finanční ředitelka skupiny CLICO.

Na základě 30 let zkušeností CLICO vzdělává trh a kromě nejlepších produktů předních světových dodavatelů nabízí komplexní soubor poradenských, vzdělávacích a auditorských služeb, které podporují všechny typy organizací v procesu zvyšování kybernetické bezpečnosti v oblastech IT, OT a IoT. Jako autorizované centrum nabízí CLICO vysoce ceněnou technickou podporu a autorizovaná i interní školení, která se týkají nejen technologií a produktů z distribučního portfolia, ale i obecných otázek. Kromě čtyř polských kanceláří v Krakově, Varšavě, Katovicích a Rzeszówě má společnost CLICO v současné době také místní pobočky v Rumunsku, Bulharsku, České republice, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku a Maďarsku. Společnost je již řadu let zastoupena i v pobaltských zemích.

Grzegorz Rospond je absolventem AGH University of Science and Technology v Krakově v oboru management. Má více než 16 let obchodních zkušeností v oboru IT, v oblasti prodeje v globálních partnerských strukturách v rámci kapitálové skupiny působící v regionu Polska a střední a východní Evropy. S CLICO je spojen od roku 2005, kdy se objevil krátce po ukončení studia na vysoké škole za účelem získat zkušenosti s ambicemi. Díky své důslednosti a píli se dostal na další stupně své profesní kariéry, kde začínal na pozici manažera rozvoje prodeje. Od roku 2012 byl obchodním ředitelem a od roku 2016 generálním ředitelem celé skupiny CLICO. Řídil týmy pro prodej a rozvoj obchodu a úspěšně uvedl společnost na další území založením místních poboček CLICO. Od ledna 2022 je prezidentem představenstva skupiny CLICO, zodpovídá mimo jiné za realizaci obchodní strategie společnosti, přípravu ročních a dlouhodobých plánů prodeje a řízení oblasti prodeje a rozvoje obchodu v celé skupině CLICO.

Grzegorz_Rospond_foto.jpg

Grzegorz Rospond, generální ředitel / CEO skupiny CLICO

Agnieszka Siewiorek je absolventkou AGH University of Science and Technology v Krakově v oboru management a organizace a specializuje se na finanční management. Má více než 17 let zkušeností s podnikáním v oblasti práva, účetnictví a financí v rámci kapitálové skupiny působící v regionu Polska a střední a východní Evropy. Zkušená daňová poradkyně a statutární auditorka. Se společností CLICO spolupracuje od roku 2004, kdy nastoupila na pozici hlavní účetní. Zodpovídala za účetnictví společnosti a dohlížela na platby a mzdy. Poté se stala členem představenstva v dceřiných společnostech založených v rámci kapitálové skupiny CLICO, následně působila od roku 2015 ve společnosti CLICO S.R.L. (Rumunsko), od roku 2016 ve společnostech CLICO Bulgaria Ltd., CLICO SEE d.o.o (Jadran) a CLICO HUNGARY Kft., od roku 2017 ve společnosti CLICO s.r.o. (Česká republika). Od roku 2018 je ředitelkou finančního a právního oddělení, zodpovídá za rozpočet společnosti, fungování systému účetnictví a finančního výkaznictví v rámci celé kapitálové skupiny a dohlíží na spolupráci s finančními institucemi. V lednu 2022 byla jmenována do představenstva skupiny CLICO, kde je jako finanční ředitelka/CFO zodpovědná mimo jiné za politiku a finanční situaci celé kapitálové skupiny.

Agnieszka_Siewiorek_foto.png

Agnieszka Siewiorek, finanční ředitelka / CFO skupiny CLICO

Ph. D. Mariusz Stawowski má více než 20 let zkušeností s prováděním bezpečnostních projektů a auditů. Je držitelem certifikátů CISSP, CEH a CCISO. Je aktivním instruktorem, který vede autorizované semináře (ISC) 2, CISSP v Polsku. Získal doktorát z technických věd na Vojenské technické univerzitě ve Varšavě za práci v oblasti analýzy a návrhu zabezpečení síťových informačních systémů. Je autorem mnoha článků v polských i zahraničních IT časopisech (včetně 7 publikací v časopise ISSA) a 6 knih o bezpečnosti IT. Člen ISSA Polska, Senior Member. Se společností CLICO je spojen již 25 let. Zpočátku se jako inženýr podílel mimo jiné na prvních implementacích bezpečnostních řešení v Polsku. V následujících letech důsledně budoval a zodpovídal za technické oddělení společnosti CLICO. V lednu 2022 byl jmenován do představenstva skupiny CLICO na pozici Chief Technical Officer / CTO, kde je mimo jiné zodpovědný za rozvoj obchodní strategie a řízení technického oddělení CLICO v Polsku a v zemích střední a východní Evropy.

Mariusz_Stawowski_foto.jpg

Mariusz Stawowski, Chief Technical Officer / CTO skupiny CLICO